Search This Blog

Wednesday, February 16, 2011

Skim Kifalah Usamah...

Pada 12 februari 2011 telah diadakan perjumpaan bersama Anak Kariah bagi membincangkan bab pengurusan khairat kematian bagi masjid ini pada masa depan kelak. Mendapat sambutan hangat daripada jemaah

Kemudahan Terbaru

Kemudahan Terbaru
untuk sebarang aktiviti masjid usamah bin zaid